De Gele Tandem

Geletandem.be is een inititatief van Linda Bersee. De website is ontwikkeld in samenwerking met Wouter Hoogkamer en met (technische) ondersteuning van Hans Le Roy.

De tandem staat symbool voor een situatie waarin de ene (therapeut) de andere (therapeut) ondersteunt én visa versa. Hierbij gaat het om kennisverspreiding, therapeuten delen praktische ervaringen met elkaar.

Daarnaast kan de tandem ook gezien worden voor de dubbele inhoud van de site: Creatieve Therapie en Ergotherapie.

  • Creatieve Therapie (CT-modules): Op deze website worden modules met elkaar gedeeld. De website is in 2009 ontwikkeld naar aanleiding van mijn afstudeerproject over modules in de creatieve therapie, en afgerond met een 9 (op 10). Het volledige onderzoek is gepubliceerd op HBO-kennisbank.
  • Ergotherapie (Ergo-apps): Op deze website worden apps met elkaar gedeeld. De website is ontwikkeld naar aanleiding van mijn afstudeerproject over apps en tablets in de ergotherapie, in 2013-2014.