Apps en tablets in de ergotherapie

‘Apps’, iedereen kent ze wel; programmaatjes voor tablets en smartphones die voor tal van doeleinden gebruikt kunnen worden. Tablets in de huidige vorm bestaan pas sinds 2010, maar ze hebben in een hoog tempo hun plaats binnen onze samenleving gevonden. Ook binnen de ergotherapie beginnen apps en tablets steeds verder door te dringen.

Apps kunnen ingezet worden om doelen te realiseren binnen uiteenlopende interventies. Om een ordening aan te brengen in de veelheid aan mogelijkheden werden de studies ondergebracht in vier categorieën. Elke categorie vertegenwoordigt een thema dat belangrijk is binnen het geheel van ergotherapeutische interventies: met apps kunnen gegevens in kaart gebracht worden, vaardigheden ingeoefend worden, ze kunnen gebruikt worden als hulpmiddel om de zelfstandigheid van de patiënt te vergroten en om het welzijn/ de levenskwaliteit van de patiënt te vergroten door aanwezige capaciteiten aan te spreken.

Om tablets optimaal te benutten is het belangrijk dat de ergotherapeut een weloverwogen keuze maakt over welke app ingezet wordt binnen de therapie en/of geadviseerd wordt aan de patiënt. Om aan deze behoefte van documentatie tegemoet te komen werd deze website in het kader van een bachelorproef over de therapeutische waarde van apps en tablets (Bersee, 2014) ontwikkeld. De website heeft voornamelijk een interactief karakter, waarbij het doel is dat ergotherapeuten apps met elkaar delen. Ergotherapeuten kunnen apps waar ze positieve ervaringen mee hebben via de website inzenden. De apps worden vervolgens op de website geplaatst en aangevuld met objectieve informatie over de app. De apps kunnen geselecteerd worden op doel en subdoel (cognitie, motoriek, communicatie, zintuigen, psyche, schoolse vaardigheden, ADL en kennisuitbreiding), maar er kan ook een selectie gemaakt worden naar besturingssysteem (iPad, Android en Windows). Bezoekers kunnen de geplaatste apps beoordelen en discussies starten.

Overige onderwerpen die op de website aan bod komen zijn: de mogelijkheden van apps in de ergotherapie, informatie over de besturingssystemen, een overzicht van accessoires voor de tablet, een checklist waarmee apps beoordeeld kunnen worden op inzetbaarheid in de ergotherapie, en links naar andere websites met interessante informatie over apps.